Verzeker jouw toekomst...
vandaag.

... NU.

klik hier
voor een verzekering van uw toekomst

hospitalisatieverzekering

hospitalisatieverzekering / assurance hospitalisation
Uw gezin en uzelf verzekeren met een hospitalisatieverzekering.

Het ziekenfonds betaalt, via de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering, die een branche is van de sociale zekerheid, een gedeelte terug van de kosten van een hospitalisatie maar niet alles. Het aangaan van een hospitalisatieverzekering laat toe om de terugbetaling te bekomen van wat niet terugbetaald wordt door de verplichte ziekteverzekering. Een hospitalisatieverzekering wordt vaak op individuele wijze aangegaan maar soms heeft uw werkgever u verzekerd via een collectieve verzekering. Neem inlichtingen ! Wanneer u een hospitalisatieverzekering wenst, kunt u : ofwel aansluiten bij een ziekenfonds, een landsbond of een maatschappij van onderlinge bijstand die in het kader van de aanvullende verplichte verzekering een dienst hospitalisatie of dagvergoeding heeft, maar de dekking zal beperkt zijn; ofwel een hospitalisatieverzekering onderschrijven bij een maatschappij van onderlinge bijstand; ofwel een hospitalisatieverzekering onderschrijven bij een verzekeraar. De hospitalisatieverzekering kan u dus aangeboden worden door een private verzekeraar, een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand. Kies!

assurance hospitalisation

La mutualité (mutualité est le terme juridique mais couvre le même vocable que mutuelle) rembourse, via l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (branche de la sécurité sociale), une partie des frais liés à une hospitalisation mais pas l’entièreté. La souscription d’une assurance hospitalisation permet d’obtenir le remboursement de prestations non remboursées par l’assurance maladie obligatoire. Une assurance hospitalisation est souvent souscrite individuellement mais parfois votre employeur vous a assuré via une assurance dite collective. Renseignez-vous ! Si vous souhaitez être couvert en assurance hospitalisation, vous pouvez : soit vous affilier auprès d’une mutualité, d’une union nationale ou d’une société mutualiste qui dans l’assurance complémentaire obligatoire prévoit le service hospitalisation ou indemnités journalières d’une mutualité mais la couverture sera limitée soit souscrire une assurance hospitalisation auprès d’une société mutualiste soit souscrire une assurance hospitalisation auprès d’un assureur. Le service hospitalisation peut donc vous être proposé par un assureur privé, une union nationale, une société mutualiste, une société mutualiste offrant des produits d’assurances ou par une mutualité. Faites votre choix !

Wanneer u goed verzekerd bent voor de toekomst geniet u meer van het heden

Bereken je noden en bekijk jouw opties nu

Woning verzekeringen

Brand en diefstal verzekeringen of u nu eigenaar bent of huurder ook in dat geval bent u best verzekerd tegen brand en ander onheil van derde

bereken

Autoverzekering

Bereken vandaag nog je autoverzekering!

bereken

Onze verzekeringsdiensten zijn zeer gewardeerd door onze klanten

Wij hebben de kennis en ervaring voor alle verzekeringen die u nodig heeft

contacteer ons:
+32 483 660 510

Meer weten over adverteren met verzekeringen ?

email en meer

Verzekering
voor particulieren

Wij verzekeren iedereen en alle particulieren

Verzekeringen
voor KMO's

Bedrijfsverzekering

Overleidensverzekeringen

Misschien heeft u een bepaalde wens voor uw begrafenis en wenst u uw nabestaande daar financieel niet mee te belasten of is er een andere reden, wij begrijpen en verzekeren uw plan.

vergelijk
en bereken

24/24
center

online app

vergelijk verzekeringen in minuten

en bespaar niet op service

start uw aanvraag